REPORT INDEX

関東支部同窓会活動の報告です。
2019
04/29 第58回ハタ揚げ大会に参加
04/13 第2回 役員会を開催
02/16 第1回 役員会及び新年度顔合せ懇親会を開催
2018
12/08 第39回総会の反省会と忘年会を開催
11/10 第39回総会・懇親会を開催
10/27 第6回役員会を開催
09/08 第5回役員会を開催
07/28 第4回役員会を開催
06/22 釣り会と熱海懇親会を開催
06/16 第3回役員会を開催
04/14 第2回役員会を開催
02/17 第1回役員会と顔合せ懇親会を開催
2017
12/09 第38回総会の反省会を開催
11/19 第38回総会・懇親会を開催
10/28 第6回 役員会を開催
09/09 第5回 役員会を開催
07/29 第4回 役員会を開催
06/30 有志による釣り会・懇親会を開催
06/17 第3回 役員会を開催
04/29 長崎ビードロ会ハタ揚げ大会に参加
04/15 第2回 役員会を開催
02/18 第1回 役員会・新年顔合せ会を開催
2016
12/10 総会反省会を開催
11/12 第37回 総会・懇親会を開催
10/29 第6回 役員会を開催
09/10 第5回 役員会を開催
07/30 第4回 役員会を開催
06/18 第3回 役員会を開催
04/29 第55回長崎ハタ揚げ大会に参加
04/16 第2回 役員会を開催
02/20 第1回役員会・新年顔合せ懇親会を開催
2015
12/05 役員反省会開催
11/14 第36回総会・懇親会を開催
10/31 第6回役員会を開催
10/28 NK女子会&新卒会員食事会開催
09/05 第5回役員会を開催
08/15 定時制野球部全国大会応援
07/25 第4回役員会を開催
06/07 NK女子会&新卒会員歓迎会を開催
06/06 第3回役員会を開催
04/18 第2回役員会を開催
02/21 第1回役員会及び懇親会を開催
2014
11/08 第35回総会を開催
10/25 第6回役員会を開催
09/06 女子会発足会及び食事会を開催
08/30 第5回役員会を開催
07/26 第4回役員会を開催
06/07 第3回役員会を開催
04/29 ハタ揚げ大会参加
04/19 第2回役員会を開催
02/22 第1回役員会及び顔合せ懇親会を開催
2013
11/30 第34回総会の反省会及び懇親会を実施
11/09 第34回総会及び懇親会を実施
10/26 母校工業展準備会及び第6回役員会を開催
09/14 総会案内状準備・発送及び母校工業展準備会を開催
08/31 第5回役員会を開催
07/27 第4回役員会を開催
06/08 第3回役員会を開催
04/29 長崎ハタ揚げ大会参加
04/20 第2回役員会を開催
02/23 第1回役員会及び新年顔合せ懇親会を開催
2012
11/03 第33回総会及び懇親会を開催
10/20 第6回役員会を開催
09/01 第5回役員会を開催
07/28 第4回役員会を開催
06/09 第3回役員会を開催
04/29 "長崎ハタ揚げ in 東京"に参加!
04/21 第2回役員会を開催
02/25 第1回役員会及び新年顔合せ懇親会を開催
2011
12/03 総会の反省会を開催
11/19 第32回総会及び懇親会を開催
11/05 第6回役員会を開催
09/10 第5回役員会を開催
08/20 第4回役員会を開催
06/11 第3回役員会を開催
05/14 第2回役員会を開催
04/29 第50回「長崎ハタ揚げin東京」に参加
04/09 第1回役員会を開催
02/26 新年顔合せ会を開催
2010
12/04 総会反省会を開催
11/13 第31回関東支部総会を開催
10/30 第6役員会を開催
10/09 船釣りと熱海懇親会を開催
09/11 第5回役員会を開催
08/21 第4回役員会を開催
06/26 船釣り会と熱海宿泊懇親会を開催
06/12 第3回役員会を開催
05/15 第2回役員会を開催
04/29 ビードロ会主催「長崎ハタ揚げ大会」参加
04/10 第1回役員会を開催
2009
11/14 第30回記念総会・懇親会を開催
10/31 第6回役員会を開催
09/12 第5回役員会を開催
08/22 第4回役員会を開催
06/13 第3回役員会を開催
05/16 第2回役員会を開催
04/11 第1回役員会を開催
2008
11/08 第29回総会・懇親会を開催
10/25 第6回幹事会を開催
09/13 第5回幹事会を開催
08/16 第4回幹事会を開催
06/14 第3回幹事会を開催
05/17 第2回幹事会を開催
04/12 第1回幹事会を開催
2007
12/08 幹事反省会を開催
11/10 第28回総会を開催
10/27 第6回幹事会を開催
09/15 第5回幹事会を開催
08/18 第4回幹事会を開催
07/14 魚釣り⇒懇親旅行会を開催
06/16 第3回幹事会&懇親会を開催
05/26 第2回幹事会を開催 
04/14 第1回幹事会を開催
2006
12/09 幹事反省会を開催
11/11 第27回総会を開催
10/28 第6回 役員会(幹事会)の開催
09/16 第5回 役員会(幹事会)の開催
08/19 第4回 役員会(幹事会)を開催
07/15 会員親睦行事を開催
06/17 第3回 役員会(幹事会)の開催
05/20 第2回 役員会(幹事会)の開催
04/29 ハタ揚げ大会への参加
04/15 第1回 役員会(幹事会)の開催 
2005
11/12 第26回総会を開催
10/29 第5回 役員会(幹事会)を開催
08/20 第4回 役員会(幹事会)の開催
06/18 第3回 役員会(幹事会)の開催
05/21 第2回 役員会(幹事会)の開催
04/29 長崎ハタ揚げ大会への参加
04/16 第1回 役員会(幹事会)の開催
2004
11/13 第25回 総会を盛大に開催
10/30 第5回 役員会(幹事会)を開催
09/18 第4回 役員会(幹事会)を開催
08/21 第3回 役員会(幹事会)を開催
06/19 第2回 役員会(幹事会)を開催
05/15 第1回 役員会(幹事会)の開催
2003
11/15 第24回総会を盛大に開催!
10/25 第5回 役員会(幹事会)の開催
09/14 第4回 役員会(幹事会)の開催
07/27 第3回 役員会(幹事会)の開催
06/22 第2回 役員会(幹事会)の開催
05/18 第1回 役員会(幹事会)の開催

Last updated: 2019.5.2

chokokanto@sasogo.co.jpメールはこちらまで。

inserted by FC2 system